Share |


Sales management omvat alle activiteiten die erop gericht zijn om de producten of diensten van een onderneming te verkopen aan een andere onderneming (B2B). Contract management is daarbinnen het proces dat er voor zorgt dat de risico's van de transactie van offerte tot factuur worden gemanaged. 

 visie


Business to business sales is een proces met veel onzekerheden, dat door goede regie en gedegen communicatie kan worden beheerst. ICT systemen en sociale media zijn daarbij de belangrijkste steunpilaren.

Deugdelijk contractmanagement dat tijdig is ingericht, zeker bij complexe projecten en outsourcing, voorkomt dat partijen in het proces in conflictsituatie komen.


aanpak 


Sterk afhankelijk van de opdracht. Inrichten en verbeteren van de sales-organisatie begint met een analyse van de huidige situatie en het gewenste eindresultaat. Als er een business case is overeengekomen kan het veranderplan worden opgesteld en tot leven gebracht, in nauwe samenwerking met de bestaande sales organisatie.

Contractmanagement, begint meestal bij het definieren van de risico's en vervolgens het proces van ontwikkelen van het contract. Altijd maatwerk.

aandachtspunten


Risico-analyse is cruciaal


Veel risico's zijn al ver voor de deal te herkennen en aan te pakken.


Klanttevredenheid gaat niet alleen over de technische uitvoering maar vooral over communicatie.

Sales en Contract management