Share |


Algemeen Bestuur omvat alle activiteiten die erop zijn gericht om een organisatie optimaal te laten presteren. Het proces van besluitvorming staat daarbij centraal. Algemeen bestuur betreft het besturen van een organisatie op integraal niveau. Dat wil zeggen dat alle processen, primair en secundair vanuit dit proces worden aangestuurd. Resultaten kunnen zichtbaar worden gemaakt met behulp van het INK model voor kwaliteit en/of Balanced Scorecard.

visie


Bestuur werkt pas echt als het aan een aantal basisprincipes voldoet:

- afgewogen, heldere en gedragen besluiten

- gebaseerd op betrouwbare management-informatie

- leiderschap bij de realisatie van de besluiten.

 

aanpak

Een opdracht begint met het gezamenlijk vaststellen van de probleemstelling en het beoogde doel. Vervolgens stellen we via een quickscan vast of en in hoeverre de probleemsteling in de organisatie wordt gedeeld en welk draagvlak er is voor de geformuleerde doelen. Het resultaat hiervan wordt in eerste termijn teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Daarbij geven we een plan van aanpak waarover eerst overeenstemming wordt bereikt alvorens tot uitvoering over te gaan.

aandachtspunten

 

Besluitvormingsproces:

- Hoe komen besluiten tot stand

- Hoe wordt draagvlak gecreƫerd

- Hoe vindt de communicatie van besluiten plaats

Leiderschap:

- Hoe helder is de formele organisatie

- Hoe worden managers gevormd en gecoacht

- Hoe staat het met het 'volgerschap'?

Informatievoorziening

- Hoe ondersteunt de ICT het bestuur

Algemeen Bestuur