Share |


ICT omvat alle processen die ervoor zorgen dat de business processen adequaat worden ondersteund met informatie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de informatie inhoud, maar ook naar de methode om deze informatie gestructureerd te borgen in ICT systemen.

visieHet business process is leading. Een goed business informatie plan is de basis voor de architectuur van de ICT systemen.


aanpak


Analyse van de bijdrage van systemen aan de business is altijd het startpunt. De business case voor een verbeterplan wordt daarop gebaseerd.

aandachtspuntenRekening houden met de wetmatigheid dat van een ICT systeem slechts 20% gebruikt wordt.

 

Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

 

Hou het simpel en helder, dan kan het systeem met de organisatie meegroeien.

ICT