Share |


Goede samenwerking levert meer op dan de som der delen. Thielconsult werkt nauw samen met Willems & Partners waardoor een groot arsenaal aan senioriteit en professionaliteit, aan kennis en ervaring op armlengte beschikbaar is. Opschalen is dus mogelijk. Daarnaast werkt Thielconsult samen met…

Willems & Partners


1.       Senority


1.       Corps Business


1.       Mars&Mercurius

LinkedIn


1.       Korps Nationale Reserve


1.       Sense for Image

Willems&Partners is een samenwerkingsverband van 4 partners en ca 30 geassocieerde zelfstandige adviseurs en interim managers. Zij zijn allen zeer ervaren project- en programma management. W&P combineert de voordelen van de ZZP'er met die van een groot bureau. Flexibiliteit en schaalbaarheid.

Senority heeft zich gespecialiseerd in het managen van de relatie tussen opdrachtgever en contractpartner, vooral gericht op grotere en complexe contracten. De expertise van Senority richt zich zowel op de contract ontwikkeling, als op de performance meting (met E-valuator) met als doel een effectievere samenwerking en betere resultaten uit de samenwerking.

Mars&Mercurius is een netwerk van oud-officieren van de krijgsmacht die in het zakenleven de mores van het officiersschap als uitgangspunt hanteren voor hun handelen.

Corps business is het business netwerk van ex landmacht officieren die aan de KMA zijn opgeleid en enkele jaren als officier bij de KL hebben gefunctioneerd.

LinkedIn is het sociale medium waarop Thielconsult zoveel mogelijk communiceert en op deze wijze zowel vraag als aanbod in de markt brengt.Partners