Share |


Asset management omvat alle activiteiten die erop gericht zijn om technische installaties (assets) te ontwikkelen, te verwerven, te onderhouden en af te stoten met als doel maximale veilige (beschikbaarheid voor) productie.

visie


Investeren in asset management betaalt zich altijd uit in een veiliger operatie, in een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de technische installaties en in beheerste en lagere life-cycle kosten van de assets.

 


aanpak

Een opdracht begint over het algemeen met een analyse van de situatie. Daarin komen we overeen waar het verbeterpotentieel ligt en welke business case die verbeteringen rechtvaardigt. Vervolgens richten we het verbeterprogramma op (in volgorde van belangrijkheid): veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid en kostenbeheersing.

aandachtspunten


Asset management draait om mensen. Die staan dan ook centraal in de aanpak. De bijdrage vanuit de asset management organisatie waarborgt een groot draagvlak en een snelle realisatie van de  verbetering.

 

Asset Management