Share |


Thielconsult bestaat uit Gerard van der Thiel. Niets meer en niets minder. Na ruim 30 jaar in diverse managementfuncties ben ik in juli 2011 gestart als ZZP. Dat biedt mijn opdrachtgevers kwaliteit op afroep zonder verplichting tot werkverband en mij  meer vrijheid van handelen.

Mijn bestuurlijke ervaring is zowel breed als diep. Breed in algemeen management en begrip van werking van organisaties in diverse bedrijfstakken en overheid. Diep als het gaat om de bedrijfsprocessen asset-management (verwerving en onderhoud van uw productie installaties) en sales management (werving en behoud van uw klanten) en ICT(vanuit business doelstellingen realiseren van slimme ICT oplossingen).

 


Een opdracht kan ik in advies of in interim management vorm uitvoeren. Bij de adviesvorm komen we een heldere opdracht overeen die leidt tot een eenduidig en geaccepteerd eindresultaat. Bij interim management spreken we doelen af en ijken we op regelmatige basis of en in hoeverre deze behaald worden. Bij verandering of verbetering (bijna altijd dus) is mijn insteek gericht op mobiliseren van de betrokkenen door vanaf dag 1 hun input en ideeèn serieus te nemen en deze stap voor stap samen te realiseren.

 

Uw doel staat voorop. We kunnen groot denken, maar elke reis begint met een eerste stap. Een kleine maar snelle stap in de juiste richting. En dan de volgende en de volgende…..

Over Thielconsult