Share |


Alhoewel Thielconsult nog maar sinds juli 2011 bestaat, zijn er wel degelijk referenties, zowel in de huidige constellatie als in mijn eerdere werkervaring.

Het contract voor Vast Onderhoud aan Tunnels (VOT2) tussen Rijkswaterstaat en Imtech verkeerde half 2011 in een kritieke fase. In de rol van Contract Manager en later in de rol van Service Manager heeft Gerard van der Thiel met name de interne organisatie van Imtech weten te verbeteren en op deze wijze de kans op verlenging en/of vervolg gemaximaliseerd.

Analyse van het verbeterpotentieel van de onderhoudsorganisatie van Lyempf via een quick-scan uitgevoerd en het verbeterplan met onderliggende business case overeengekomen. Verbeterproject tot en met fase 1 uitgevoerd en eerste resultaten gerealiseerd. Helaas doorkruist door het onverwachte faillissement van Lyempf.

Leiding gegeven aan het contract-ontwikkelproces voor de outsourcing van de Technische Dienst van Cehave Landbouwbelang (later Agrifirm Zuid). Zowel de business case als de due dilligence geleid en de deal in teamverband tot stand gebracht.

De upgrade van Maximo van versie 3 naar versie 6 van een contracteule basis voorzien. De realisatie van het project gedurende ruim een jaar gestuurd vanuit Stork en in de stuurgroep van Boskalis.

Delivery verantwoordelijke vanuit Stork voor het consortium DSC (DSM, Stork Controlec) de outsourcing-partner van DSM voor het het onderhoud van de DSM Anti-Infectives installaties in Delft.

Zowel lid van de Board van het consortium als van de stuurgroep met de klant. In 2009/2010 het proces geregisseerd van contractverlenging.

Vanuit het consortium Starmax gedurende de eerste 12 maanden verantwoordelijk voor de opstart van de maintenance organisatie voor de Euromax terminal van ECT in Rotterdam. Organisatie opgebouwd en de groeiende terminal operationeel gehouden.

Het Starmax contract (outsourincg van de onderhoudsactiviteiten ten behoeve van de Euromax terminal van ECT ontwikkeld en het consortium van Stork met Kalmar opgericht. Deal gesloten voor 5 jaar (contractwaarde ca M€ 60).

<!- -Delft Instruments: Proces optimalisatie (no cure no pay)

<!--

<

Contractmanagement Imtech VOT2 contract

Via Willems & Partners

 Lyempf: Verbeterplan Asset management

Agrifirm: Outsourcing TD

Boskalis: Project Maximo upgrade

 DSM Anti Infectives: DSC fase 2

 ECT: Manager Starmax

 Euromax: Starmax contract

Euromax: Uitwerken maintenance strategie nieuwe terminal

Als asset management consultant in opdracht van de project organisatie Euromax, de asset management strategie uitgewerkt en de outsourcing van het onderhoud aan de assets voorbereid.

  ARARCADIS: implementatie SAP

ASML: Trainee concept embedded   software development

NUON: Implementatie Peoplesoft HR

 Heijmans: Bouwplaatsautomatisering

In een neergaande markt de beweging van service excellence naar customer intimacy gemaakt door een trainee concept voor embedded software specialisten op te zetten en met ASML overeeen te komen.

Als account manager met NUON als klant een plan overeengekomen voor de implementatie van Peoplesoft HR. Daarvoor ook de juiste bemensing georganiseerd en vervolgens de delivery geleid tot een succesvolle go/live.

Voorbereiding, offerte en contract voor de implementatie van SAP bij Arcadis.

Opzet van een nieuw informatie systeem voor bouwplaatsautomati-sering. Ontwikkeling op basis van Iterative Application Development en prototyping, zeer ongebruikelijk in de bouw. Succesvolle realisatie die later als basis heeft gediend voor de bouwsoftware van Baan.

Op basis van proces-simulatie een aantal verbeteringen geidentificeerd van het productieproces van Delft Instruments en deze vervolgens op no-cure no-pay basis, succesvol gerealiseerd.

Referenties

Instandhouding Avenue2

 

Via Willems & Partners

Tijdens de bouw van de A2 tunnel in Maastricht door het consortium Avenue2, het instandhoudingscontract ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Projectbureau A2 en Rijkswaterstaat. Resultaat was een door alle partijen gedragen overeenkomst voor 7 jaar na openstelling van de tunnel. Vervolgens in het bouwteam leiding gegeven aan de voorbereidende activiteiten voor adequate en tijdige instandhoudings organisatie.